Regulamin szkoleń online (ważny od dnia 1 listopada 2018)

Załącznik nr 1 do Regulaminu dotyczący ochrony danych osobowych

Załącznik nr 2 - wzór formularza odstąpienia od umowy